Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 158/2020 od 31.12.2020.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 158/2020)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 158/2020)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SOPOT ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 158/2020)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU SOPOT ("Sl. list grada Beograda", br. 158/2020)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 158/2020)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE, ZELENILA I DEZINFEKCIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA GO SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 158/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex