Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 151/2020 od 28.12.2020.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 151/2020)
  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 151/2020)
  • ODLUKA O SAHRANJIVANJU I ODRŽAVANJU GROBALJA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 151/2020)
  • ODLUKA O UREĐENJU I ODRŽAVANJU POVRŠINA U JAVNOJ SVOJINI I UREĐENJU GROBALJA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 151/2020)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 151/2020)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 151/2020)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 151/2020)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 151/2020)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 151/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex