Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 150/2020 od 28.12.2020.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • ODLUKA O ZADOVOLJAVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KON- KURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA USTANOVE KULTURE "NOVOBEOGRADSKA KULTURNA MREŽA" ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VD DIREKTORA USTANOVE KULTURE "NOVOBEOGRADSKA KULTURNA MREŽA" ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRA ZA BRIGU O STARIMA, DECI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VD DIREKTORA CENTRA ZA BRIGU O STARIMA, DECI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • KADROVSKI PLAN UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 150/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex