Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 146/2020 od 24.12.2020.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 146/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 146/2020)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 146/2020)
 • ODLUKA O USTANOVLJENJU JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA DEČJEG POZORIŠNOG FESTIVALA "POZORIŠTE ZVEZDARIŠTE" ("Sl. list grada Beograda", br. 146/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP-ZVEZDARA" ZA 2021. GODINU, SA OČEKIVANIM OSTVARENJEM PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA U 2020. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 146/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 146/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENAMA USLUGA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA I POSTAVLJANJU REKLAMA I IZDAVANJA REKLAMNOG PROSTORA U JAVNOM PREDUZEĆU SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 146/2020)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 146/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex