Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 144/2020 od 24.12.2020.)


  • ODLUKA O PETOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 144/2020)
  • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE "BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 144/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex