Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 142/2020 od 21.12.2020.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROMENU IMENA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "STARI GRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "STARI GRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENA-NAKNADE ZA PRIVREMENO KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA U GO SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENA PIJAČNIH USLUGA NA PIJACAMA GO SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNOG PARKIRALIŠTA ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • ODLUKA O USVAJANJU DOPUNE CENOVNIKA USLUGA JP SURČIN-GAS ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA BROJ 1519/2020 OD 27. OKTOBRA 2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA POSLOVANJA UK "STARI GRAD" ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)
 • ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 142/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex