Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 13/2021 od 12.03.2021.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)
 • ODLUKA O USVAJANJU EVROPSKE POVELJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU ČLANSTVA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC U STALNOJ KONFERENCIJI GRADOVA I OPŠTINA - SAVEZU GRADOVA I OPŠTINA SRBIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA SAVETU ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU I DEČJU ZAŠTITU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA ZDRAVSTVO SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA SOCIJALNA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU SAVETA ZA MLADE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "DOM KULTURE RIPANJ" ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "DOM KULTURE RIPANJ" ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE "DOM KULTURE RIPANJ" ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE "DOM KULTURE RIPANJ" ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex