Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 128 od 27.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN PRAVOBRANILAŠTVA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2018)
  • KADROVSKI PLAN UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2018)
  • ODLUKA O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI SPORTA OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O DOPUNI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENAMA USLUGA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA I POSTAVLJANJU REKLAMA I IZDAVANJA REKLAMNOG PROSTORA U JAVNOM PREDUZEĆU SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2018)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2018)
  • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2018/19 GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex