Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 126/2022 od 30.12.2022.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZADOVOLJAVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2022)
 • PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA OSTVARENE REZULTATE ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2022)
 • PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU UČENIKA SPORTISTA I NJIHOVIH NASTAVNIKA/PROFESORA ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2022)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2022)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJIMA I SAHRANJIVANJU NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SOPOT ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2022)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SOPOT ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU SOPOT ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2022)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2022)
 • ANEKS I KOLEKTIVNOG UGOVORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE "BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex