Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 126 od 17.11.2020.)


  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex