Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 126 od 25.12.2018.)


 • KADROVSKI PLAN GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O STALNIM MANIFESTACIJAMA IZ OBLASTI SPORTA OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA KOJI SU NA GRADSKIM (OKRUŽNIM), REPUBLIČKIM, REGIONALNIM I MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA OSVOJILI NAGRADE ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU "DŽUDO KLUBA RAKOVICA" ZA SPORTSKU ORGANIZACIJU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex