Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 124/2022 od 29.12.2022.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2022)
  • ODLUKA O PROGLAŠENJU NEKATEGORISANIH PUTEVA ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2022)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2022)
  • PLAN DETALJNE REGULA CIJE GROBLJA U MESNOJ ZAJEDNICI BELJINA - GRADSKA OPŠTINA BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2022)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2022)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2022)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2022)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex