Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 123 od 10.11.2020.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU RASHODA KOJI SE ZBOG SVOJE PRIRODE ZAKLJUČUJU NA PERIOD DUŽI OD 12 MESECI - FINANSIRANJE RASHODA MOBILNE TELEFONIJE U 2021. I 2022. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE PUNKTA ZA ODRŽAVANJE DRŽAVNIH PUTEVA I I II REDA U ZONI PETLJE "DOBANOVCI" NA KM 92+190, NA DRŽAVNOM PUTU A3 (AUTO-PUT E-70), GRADSKA OPŠTINA SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USTANOVLJENJU NAGRADA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE-KULTURNI CENTAR SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA RADA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU POSEBNOG PROGRAMA ZA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN JAVNOM PREDUZEĆU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM ZA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN JAVNOM PREDUZEĆU KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE PUNKTA ZA ODRŽAVANJE DRŽAVNIH PUTEVA I I II REDA U ZONI PETLJE "DOBANOVCI" NA KM 92+190, NA DRŽAVNOM PUTU A3 (AUTO-PUT E-70), GRADSKA OPŠTINA SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)
 • DOPUNA PLANA POSTAVLJANJA BAŠTI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA POVRŠINAMA U OKVIRU PEŠAČKIH ZONA I NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKIH CELINA: PODRUČJE OKO DOSITEJEVOG LICEJA, PODRUČJE KNEZ MIHAILOVE ULICE, TOPČIDER, KOSANČIĆEV VENAC I SKADARLIJA ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex