Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 122/2022 od 29.12.2022.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA I SAOBRAĆAJNIM POVRŠINAMA U JAVNOM KORIŠĆENJU UNUTAR BLOKA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANICI VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR ZEMUN" ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE O POPUNJAVANJU POLOŽAJA U I GRUPI - NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • ZAKLJUČAK O IZMENI ZAKLJUČKA O UVOĐENJU INTERVENTNE MERE ZA ZAŠTITU NAJUGROŽENIJIH GRAĐANA U OPŠTINI OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA SURČIN DOO BEOGRAD - SURČIN ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex