Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 117 od 21.12.2018.)


  • ODLUKA O DODELI NAGRADA I JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2018)
  • ODLUKA O DODELI NAGRADE ZASLUŽNI GRAĐANIN GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex