Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 115/2020 od 13.10.2020.)


 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLOVOD" OBRENOVAC O IZMENI I DOPUNI CENOVNIKA OSNOVNIH I OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE CENTAR ZA KULTURU BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PRIVREMENIH SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE CENTAR ZA KULTURU BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "10. OKTOBAR" BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • ZAKLJUČAK O POTVRĐIVANJU ODLUKE O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)
 • ZAKLJUČAK O POTVRĐIVANJU ODLUKE O PRVOM REBALANSU POSLOVANJA JKP "10. OKTOBAR" BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex