Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 113/2020 od 02.10.2020.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU TRI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-PREHRAMBENE TEHNOLOŠKE ŠKOLE, BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU I DODELI ODBORNIČKOG MANDATA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA "ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA "ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPORTSKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA SPORTSKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA "ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA "ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex