Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 113 od 05.12.2018.)


 • ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZNAČAJNIM DATUMIMA KOJE PROSLAVLJA - OBELEŽAVA GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2018)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA SAHRANJIVANJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE POSEBNOG PROGRAMA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ZA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA O DOPUNI CENOVNIKA OSNOVNIH I OSTALIH KOMUNALNIH PROIZVODA I USLUGA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O CENAMA OSTALIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPOMENIKE I NAZIVE ULICA, TRGOVA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA RODITELJA USTANOVA SA PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2018)
 • REŠENJE O PETOJ IZMENI I DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2018)
 • REŠENJE O PRVOJ IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2018)
 • REŠENJE O PRVOJ IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 113/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex