Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 112/2020 od 30.09.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA O IZMENI CENOVNIKA OSNOVNIH I OSTALIH KOMUNALNIH PROIZVODA I USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" OBRENOVAC O CENOVNIKU OSTALIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" OBRENOVAC O IZMENI I DOPUNI CENOVNIKA OSNOVNIH KOMUNALNIH PROIZVODA I USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "PARKING SERVIS" OBRENOVAC IZ OBRENOVCA O VISINI NAKNADA ZA PARKIRANJE NA ODREĐENIM I UREĐENIM JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU IZDAVAČKOG SAVETA "ZEMUNSKIH NOVINA" ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I FIZIČKU KULTURU ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I PREDLOGE ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROPISE I LOKALNU SAMOUPRAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE PRIVATNOG PREDUZETNIŠTVA, POLJOPRIVREDU, STOČARSTVO, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU I DEČJU ZAŠTITU ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA "ZEMUNSKIH NOVINA" ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)
 • ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 112/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex