Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 105/2020 od 25.09.2020.)


  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2020)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU PRODAJNIH MESTA NA KOJIMA SE OBAVLJA TRGOVINA NA MALO I PRUŽANJE USLUGA POTROŠAČIMA NA JAVNOJ I DRUGOJ POVRŠINI NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SOPOT ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2020)
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" GROCKA I OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2020)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2020)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRADSKA OPŠTINA GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex