Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 104/2020 od 23.09.2020.)


 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" O RASPODELI DOBITI IZ 2019. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOST NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA O REBALANSU PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O IZBORU LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O IZBORU LOKALNOG OMBUDSMANA ZA NACIONALNE MANJINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA LOKALNOG OMBUDSMANA ZA NACIONALNE MANJINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTOROM "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE LOKALNOG OMBUDSMANA ZA NACIONALNE MANJINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex