Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 102/2020 od 11.09.2020.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O DOPUNAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O DOPUNAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PROPISE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA "STAROGRADSKE FONDACIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA "ZEMUNSKIH NOVINA" ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA "STAROGRADSKE FONDACIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA "STAROGRADSKE FONDACIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IZBORU LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA I SOCIJALNU ZAŠTITU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE (KANCELARIJA ZA MLADE) SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA "STAROGRADSKE FONDACIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA "STAROGRADSKE FONDACIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA "STAROGRADSKE FONDACIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "STAROGRADSKE FONDACIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA "STAROGRADSKE FONDACIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex