Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 102 od 07.11.2018.)


  • ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2018)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA FINANSIRANJA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA, NEPROFITNIH I NEPOLITIČKIH ORGANIZACIJA SREDSTVIMA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "PARKING SERVIS" OBRENOVAC IZ OBRENOVCA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA PARKIRANJE NA ODREĐENIM I UREĐENIM JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2018)
  • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2018)
  • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREDLAGANJE, IZMENE NAZIVA ILI DAVANJE NAZIVA ULICA, TRGOVA, ZASEOKA I DRUGIH NASELJENIH MESTA U GRADSKOJ OPŠTINI SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2018)
  • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU SAVETA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2018)
  • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE ZA PROMOCIJU TURIZMA, REKREACIJE I ZDRAVOG ŽIVOTA "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "NOVOBEOGRADSKA KULTURNA MREŽA" ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE ZA PROMOCIJU TURIZMA, REKREACIJE I ZDRAVOG ŽIVOTA "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE ZA PROMOCIJU TURIZMA, REKREACIJE I ZDRAVOG ŽIVOTA "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 102/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex