Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 101/2020 od 11.09.2020.)


 • JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MLADENOVAC", MLADENOVAC NA PERIOD OD ČETIRI GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS MLADENOVAC", MLADENOVAC NA PERIOD OD ČETIRI GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE GROCKA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLOVOD" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, DISTRIBUCIJU VODE, ODRŽAVANJA HIGIJENE, GROBALJA I ZELENILA "MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM PARKIRALIŠTIMA "PARKING SERVIS MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ADMINISTRATIVNE KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GO GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O OSNIVANJU ADMINISTRATIVNO-MANDATNE KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLOVOD" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNICE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNICE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM PARKIRALIŠTIMA "PARKING SERVIS MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)
 • REŠENJE PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, DISTRIBUCIJU VODE, ODRŽAVANJE KOMUNALNE HIGIJENE, GROBLJA I ZELENILA "MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex