Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 100/2021 od 05.12.2021.)


 • ODLUKA O DODELI POVELJE ZA GRAĐANSKE ZASLUGE SA MEDALJOM - ZASLUŽNI GRAĐANIN ZEMUNA MILOŠU BJELANOVIĆU ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2021)
 • ODLUKA O DODELI POVELJE ZA GRAĐANSKE ZASLUGE SA MEDALJOM - ZASLUŽNI GRAĐANIN ZEMUNA DOC. DR RATKU TOMAŠEVIĆU ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2021)
 • ODLUKA O DODELI POVELJE ZA GRAĐANSKE ZASLUGE SA MEDALJOM - ZASLUŽNI GRAĐANIN ZEMUNA MILOVANU ZDRAVKOVIĆU ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2021)
 • ODLUKA O DODELI POVELJE O PRIJATELJSTVU SA KLJUČEM ZEMUNA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOM UNIVERZITETU ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP SC "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU V. D. PREDSEDNIKA MESNIH ZAJEDNICA ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2021)
 • ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex