Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 1 od 18.01.2019.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2019)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2019)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2019)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2019)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex