Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 8/2021 od 29.04.2021.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SARADNJE REPUBLIKE ITALIJE O JAČANJU BILATERALNE SARADNJE
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU U OBLASTI OMLADINE IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, KULTURE, SPORTA I OMLADINE REPUBLIKE KIPAR
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE O TRGOVINI ŽITARICAMA, 1995
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA BROJ 15 KOJIM SE MENJA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE PALESTINE U OBLASTI BEZBEDNOSNE SARADNJE
 • ODLUKA 1/2018 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU I ZEMALJA ZAJEDNIČKOG TRANZITA OD 4. DECEMBRA 2018. U VEZI SA POZIVOM UPUĆENIM UJEDINJENOM KRALJEVSTVU DA PRISTUPI KONVENCIJI OD 20. MAJA 1987. GODINE O POJEDNOSTAVLJENJU FORMALNOSTI U TRGOVINI ROBOM
 • ODLUKA 1/2018 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU I ZEMALJA ZAJEDNIČKOG TRANZITA OD 4. DECEMBRA 2018. U VEZI SA POZIVOM UPUĆENIM UJEDINJENOM KRALJEVSTVU DA PRISTUPI KONVENCIJI OD 20. MAJA 1987. GODINE O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU
 • ODLUKA 2/2018 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU I ZEMALJA ZAJEDNIČKOG TRANZITA OD 4. DECEMBRA 2018. KOJOM SE MENJA KONVENCIJA OD 20. MAJA 1987. GODINE O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU
 • ODLUKA BROJ 1/2019 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU I ZEMALJA ZAJEDNIČKOG TRANZITA OD 4. DECEMBRA 2019. KOJOM SE MENJA KONVENCIJA OD 20. MAJA 1987. O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU ANEKSA 1 SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O SARADNJI U OBLASTI SPROVOĐENJA PRIORITETNIH PROJEKATA U REPUBLICI SRBIJI
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PODSTICANJU INVESTICIJA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU PROGRAMA AEO UPRAVE CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE I PROGRAMA ZA UPRAVLJANJE KREDITIMA PREDUZEĆA GENERALNE CARINSKE ADMINISTRACIJE NARODNE REPUBLIKE KINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex