Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 7 od 13.06.2018.)


  • IZMENE I DOPUNE TEHNIČKIH PROPISA KOJI SU SASTAVNI DEO USTAVA I KONVECIJE MEĐUNARODNOG SAVEZA ZA TELEKOMUNIKACIJE, USVOJENE NA SVETSKOJ KONFERENCIJI O RADIO-KOMUNIKACIJAMA 27. NOOVEMBRA 2015. GODINE U ŽENEVI, ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex