Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 5 od 23.05.2018.)


 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA, INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I KOMUNIKACIJA REPUBLIKE BUGARSKE O SMANJENJU MEĐUNARODNIH TARIFA ZA ROMING ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE, SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, VLADE MAKEDONIJE, VLADE CRNE GORE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O OSNIVANJU BALKANSKIH VOJNOMEDICINSKIH SNAGA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O SARADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE ŠPANIJE O RECIPROČNOM PRIZNAVANJU I ZAMENI NACIONALNIH VOZAČKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2018)
 • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I AMBASADE REPUBLIKE FRANCUSKE U SRBIJI I FRANCUSKOG INSTITUTA U SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O NADZORU I UPRAVLJANJU BRODSKIM BALASTNIM VODAMA I TALOZIMA IZ 2004. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I TERETA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U OBLASTI URBANIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE MAROKO ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNIS ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENI ČLANA 50(A) KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU I PROTOKOLA O IZMENI ČLANA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex