Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 5 od 12.04.2016.)


 • MEĐUNARODNA KONVENCIJA O SUZBIJANJU FALSIFIKOVANJA NOVCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA NACIONALNE EKONOMIJE MAĐARSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I UPRAVE ZA TURIZAM I ANTIKVITETE EMIRATA FUDŽEIRA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU POČETKA PRIMENE MEĐUNARODNE KONVENCIJE O SUZBIJANJU FALSIFIKATA NOVCA I PRATEĆEG PROTOKOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU AMANDMANA NA KONVENCIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U PREKOGRANIČNOM KONTEKSTU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU EVROPSKE OKVIRNE KONVENCIJE O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI IZMEĐU TERITORIJALNIH ZAJEDNICA ILI VLASTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJE NATO ZA PODRŠKU (NSPO) O SARADNJI U OBLASTI LOGISTIČKE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI INTELEKTUALNE SVOJINE TOKOM BILATERALNE VOJNO-TEHNIČKE SARADNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O OSNIVANJU NEMAČKO-SRPSKE PRIVREDNE KOMORE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE I VLADE REPUBLIKE MJANMARSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O OSNIVANJU NEMAČKO-SRPSKE PRIVREDNE KOMORE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex