Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 4 od 26.02.2016.)


  • ZAKON O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA KONVENCIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U PREKOGRANIČNOM KONTEKSTU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU IZMENA I DOPUNA KONVENCIJE O FIZIČKOJ ZAŠTITI NUKLEARNOG MATERIJALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA ČLANA 1 (A), ČLANA 14 (1) I ČLANA 14 (3) (B) EVROPSKOG SPORAZUMA OD 30. SEPTEMBRA 1957. GODINE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU OPASNE ROBE (ADR) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI INTELEKTUALNE SVOJINE TOKOM BILATERALNE VOJNO-TEHNIČKE SARADNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KOREJE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex