Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 2 od 05.02.2020.)


 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU DOPUNSKOG PROTOKOLA UZ SPORAZUM IZMEĐU VLADA DRŽAVA UČESNICA CRNOMORSKE EKONOMSKE SARADNJE (BSEC) O SARADNJI U PRUŽANJU POMOĆI U VANREDNIM SITUACIJAMA I HITNOM REAGOVANJU NA PRIRODNE I IZAZVANE KATASTROFE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ODOBRENJU DRŽAVNOG IZVOZNOG KREDITA VLADI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA SA CILJEM POBOLJŠANJA USAGLAŠENOSTI PORESKIH PROPISA NA MEĐUNARODNOM NIVOU I PRIMENE FATKA PROPISA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O IZRUČENJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)
 • PROTOKOL O RAZMENI INSTRUMENATA POTVRĐIVANJA ZA UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O IZRUČENJU, POTPISAN U BEOGRADU, 29. JANUARA 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU ANEKSA 1 SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U OBLASTI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 2009 (2019) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ZA PROJEKTNI ZAJAM ZA IZGRADNJU NOVE UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE, TIRŠOVA 2 U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT UNAPREĐENJE ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U SRBIJI) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI (NABAVKA VOZNIH SREDSTAVA ZA SRBIJA VOZ) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KREDITU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE (KAO KORISNIKA KREDITA) I T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş. I DENIZBANK A.Ş. (KAO DAVALACA KREDITA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex