Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 2 od 26.04.2017.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA DRŽAVE ERITREJE O USPOSTAVLJANJU POLITIČKIH KONSULTACIJA O PITANJIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA SPOLJNE POSLOVE I MEĐUNARODNU SARADNJU REPUBLIKE ITALIJE U OBLASTI RADA DVOJEZIČNIH SRPSKO-ITALIJANSKIH ODELJENJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MULTILATERALNOG SPORAZUMA O KOMERCIJALNIM PRAVIMA U VANREDNOM VAZDUŠNOM AVIO-PREVOZU U EVROPI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA O ZAJMU ZA KREDIT ZA POVLAŠĆENOG KUPCA ZA PROJEKAT IZGRADNJE AUTO-PUTA E-763 (DEONICA SURČIN–OBRENOVAC) IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA I KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE, KAO ZAJMODAVCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ODLUKA BROJ 1/2016 EU-EFTA ZAJEDNIČKOG ODBORA O ZAJEDNIČKOM TRANZITU OD 28. APRILA 2016. GODINE O IZMENAMA I DOPUNAMA KONVENCIJE OD 20. MAJA 1987. O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU DOHA AMANDMANA NA KJOTO PROTOKOL UZ OKVIRNU KONVENCIJU UJEDINJENIH NACIJA O PROMENI KLIME ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O EVROPSKOM ŠUMARSKOM INSTITUTU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ELIMINACIJI NEZAKONITE TRGOVINE DUVANSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I OSTALIH ČLANICA INICIJATIVE ZA REFORMU OBRAZOVANJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI O SEDIŠTU SEKRETARIJATA INICIJATIVE ZA REFORMU OBRAZOVANJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KATAR O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O PLOVIDBI REKOM TISOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O POLICIJSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ČEŠKE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE, OBRAZOVANJA, NAUKE, OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O SARADNJI U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG I DRUGIH VIDOVA KRIMINALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O SARADNJI U OBLASTI BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O UČEŠĆU U SREDNJOEVROPSKOM PROGRAMU UNIVERZITETSKE RAZMENE ("CEEPUS III") ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex