Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 18 od 03.10.2015.)


  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA SEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA ČLANICA U PARTNERSTVU ZA MIR O STATUSU NJIHOVIH SNAGA, DODATNOG PROTOKOLA SPORAZUMA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA SEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA ČLANICA U PARTNERSTVU ZA MIR O STATUSU NJIHOVIH SNAGA I NAREDNOG DODATNOG PROTOKOLA SPORAZUMA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA SEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA ČLANICA U PARTNERSTVU ZA MIR O STATUSU NJIHOVIH SNAGA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 18/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UTVRĐIVANJU GRANIČNE PROCEDURE ZA ŽELEZNIČKI GRANIČNI PRELAZ PREŠEVO–TABANOVCE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 18/2015)
  • PRILOG BR. 2 SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA KRALJEVINE NORVEŠKE KOJI SE ODNOSI NA BILATERALNI PROGRAM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 18/2015)
  • SPORAZUM IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I REPUBLIKE SRBIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU EVROPSKE UNIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 18/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 1764 (2012) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 18/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex