Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 16 od 04.08.2015.)


  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE O SARADNJI NA PRIPREMI PROJEKTA UPRAVLJANJA VODAMA NA SLIVU REKE DRINE U OKVIRU PROGRAMA ZA ZAPADNI BALKAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I SAVEZNOG MINISTARSTVA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ŽIVOTNU SREDINU I VODOPRIVREDU REPUBLIKE AUSTRIJE O SARADNJI U OBLASTI STOČARSTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU UPRAVE CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE I CARINSKOG DIREKTORATA SAVEZNOG MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE AUSTRIJE O SARADNJI CARINSKIH SLUŽBI NA AERODROMIMA "NIKOLA TESLA", BEOGRAD I "BEČKI MEĐUNARODNI AERODROM", BEČ U OBLASTI BORBE PROTIV PREVARA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU EVROPSKE UNIJE "FISKALIS 2020" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O OBOSTRANOM OSNIVANJU KULTURNIH CENTARA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I GENERALNE UPRAVE ZA KONTROLU KVALITETA, INSPEKCIJU I KARANTIN NARODNE REPUBLIKE KINE O KARANTINU I ZDRAVSTVENIM ZAHTEVIMA KOJI SE ODNOSE NA ZAMRZNUTO JAGNJEĆE MESO ZA IZVOZ IZ REPUBLIKE SRBIJE U NARODNU REPUBLIKU KINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT KLINIČKI CENTRI/A ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT KLINIČKI CENTRI/B ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex