Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 14 od 31.10.2018.)


  • MEMORANDUM O TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE – UPRAVE ZA TREZOR I FEDERALNOG TREZORA (TREZOR RUSKE FEDERACIJE) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2018)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ISPORUKAMA PRIRODNOG GASA IZ RUSKE FEDERACIJE U REPUBLIKU SRBIJU OD 13. OKTOBRA 2012. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2018)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SAN MARINO O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2018)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE U OBLASTI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex