Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 13 od 18.11.2019.)


  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU I SARADNJI U OBLASTI USAGLAŠAVANJA PRIMENE METODA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU ODLUKE BR. 1/2018 MEŠOVITOG KOMITETA IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE O IZMENI PROTOKOLA B UZ SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE O DEFINICIJI POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM" I METODAMA ADMINISTRATIVNE SARADNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE, UMETNOSTI, MLADIH, SPORTA I MEDIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA UNUTRAŠNJU BEZBEDNOST SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O UNAPREĐENJU SARADNJE U CILJU SPREČAVANJA PUTOVANJA TERORISTA I BORBE PROTIV NEZAKONITIH MIGRACIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA SARADNJU U SPROVOĐENJU ZAKONA O UPUĆIVANJU OFICIRA ZA VEZU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADA DRŽAVA UČESNICA CRNOMORSKE EKONOMSKE SARADNJE (BSEC) O SARADNJI U PRUŽANJU POMOĆI U VANREDNIM SITUACIJAMA I HITNOM REAGOVANJU NA PRIRODNE I IZAZVANE KATASTROFE I DOPUNSKOG PROTOKOLA UZ SPORAZUM IZMEĐU VLADA DRŽAVA UČESNICA CRNOMORSKE EKONOMSKE SARADNJE (BSEC) O SARADNJI U PRUŽANJU POMOĆI U VANREDNIM SITUACIJAMA I HITNOM REAGOVANJU NA PRIRODNE I IZAZVANE KATASTROFE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I IZAZVANIH KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNIS O ZAMENI I KORIŠĆENJU VOZAČKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMENI SPORAZUMA O OPERATIVNOJ I STRATEŠKOJ SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE POLICIJSKE KANCELARIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex