Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 12 od 04.11.2019.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU KABINETA MINISTRA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ U VLADI REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA INDUSTRIJE I TRGOVINE ČEŠKE REPUBLIKE O SARADNJI U OBLASTI INOVACIJA, VEŠTAČKE INTELIGENCIJE I ROBOTIKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE, ISTRAŽIVANJA I SPORTA SLOVAČKE REPUBLIKE O SARADNJI U OBLASTIMA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE GVATEMALE O USPOSTAVLJANJU MEHANIZMA POLITIČKIH KONSULTACIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA VIŠENACIONALNE DRŽAVE BOLIVIJE O USPOSTAVLJANJU MEHANIZMA BILATERALNIH KONSULTACIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI IZMEĐU DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE GVATEMALE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O ZAJEDNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MEDITERANSKE AKADEMIJE ZA DIPLOMATSKE STUDIJE UNIVERZITETA NA MALTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • MEMORANDUM O UZAJAMNOM RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI SOCIJALNE I PORODIČNE ZAŠTITE IZMEĐU MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA PORODICU, RAD I SOCIJALNE USLUGE REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE O UZAJAMNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U PORESKIM PITANJIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ITALIJE O OLAKŠANJU PRIMENE EVROPSKE KONVENCIJE O EKSTRADICIJI OD 13. DECEMBRA 1957. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ITALIJE O OLAKŠANJU PRIMENE EVROPSKE KONVENCIJE O MEĐUSOBNOM PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA OD 20. APRILA 1959. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MJANMARSKE UNIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SURINAM O OSLOBAĐANJU OD OBAVEZE PRIBAVLJANJA VIZA ZA NOSIOCE OBIČNIH, DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I SPECIJALNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE IZRAEL O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • PROTOKOL O SARADNJI U NAUCI I TEHNOLOGIJI IZMEĐU MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA ZA NAUČNA I TEHNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA TURSKE (TÜBITAK) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O FITOSANITRANOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • ZAJEDNIČKI KOMINIKE O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BELIZEA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU AKATA SVETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex