Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 12 od 19.12.2017.)


  • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA PRAVDE GRUZIJE U OBLASTI REFORME JAVNE UPRAVE
  • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA, INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I KOMUNIKACIJA REPUBLIKE BUGARSKE
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KANCELARIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA PROJEKTNE USLUGE U VEZI SA OTVARANJEM KANCELARIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA PROJEKTNE USLUGE U BEOGRADU, U REPUBLICI SRBIJI
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROGRAM UNAPREĐENJA EFIKASNOSTI I ODRŽIVOSTI INFRASTRUKTURE) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (ZAJAM ZA RAZVOJNE POLITIKE U OBLASTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA SA OPCIJOM ODLOŽENOG POVLAČENJA SREDSTAVA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex