Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 1/2022 od 10.02.2022.)


 • IZMENE I DOPUNE 36 CARINSKE KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM PREVOZU ROBE NA OSNOVU ISPRAVE MDP (KARNET TIR) (KONVENCIJA TIR, 1975) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA REPUBLIKE LETONIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU U OBLASTIMA OMLADINE I SPORTA IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I KULTURE REPUBLIKE FINSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE KAMBODŽE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O DAVANJU DOZVOLA ČLANOVIMA PORODICA OSOBLJA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ZA BAVLJENJE PLAĆENIM DELATNOSTIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O PRIJATELJSTVU I SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SURINAMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU ODLUKE BROJ 1/2021 SAVETA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU I SRBIJE O IZMENI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE, ZAMENOM NJEGOVOG PROTOKOLA 3 O DEFINICIJI POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM" I METODAMA ADMINISTRATIVNE SARADNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 2106 (2021) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ZA PROJEKTNI ZAJAM – CENTAR ZA OBUKU ZA DUALNO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KREDITNOM ARANŽMANU BR. CRS 1022 01 A IZMEĐU FRANCUSKE AGENCIJE ZA RAZVOJ, KAO ZAJMODAVCA I REPUBLIKE SRBIJE, KAO ZAJMOPRIMCA, ZA REALIZACIJU PROGRAMA ČVRSTOG OTPADA U SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KREDITNOM ARANŽMANU U IZNOSU DO 203.775.000 EVRA OSIGURANOG KOD CHINA EXPORT & CREDIT INSURANCE CORPORATION ZA FINANSIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA SAKUPLJANJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA CENTRALNOG KANALIZACIONOG SISTEMA GRADA BEOGRADA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE, KOJU ZASTUPA VLADA REPUBLIKE SRBIJE, POSTUPAJUĆI PREKO MINISTARSTVA FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA, BNP PARIBAS SA I UNICREDIT BANK AG, KAO ARANŽERA, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV I BNP PARIBAS SA, KAO PRVOBITNIH ZAJMODAVACA, UNICREDIT BANK AG, KAO AGENTA I BNP PARIBAS SA, KAO ECA AGENTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KREDITNOM ARANŽMANU U IZNOSU OD 203.400.928 EVRA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE, KOJU ZASTUPA VLADA REPUBLIKE SRBIJE, POSTUPAJUĆI PREKO MINISTARSTVA FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA, ARANŽIRAN OD STRANE BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD KAO OVLAŠĆENOG GLAVNOG ARANŽERA SA BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH U SVOJSTVU AGENTA I BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH KAO PRVOBITNIM ZAJMODAVCEM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KREDITU KOJI SE ODNOSI NA NEOBEZBEĐENI ZAJAM U IZNOSU DO 400.000.000 EVRA UZ OSIGURANJE OD STRANE MULTILATERALNE AGENCIJE ZA GARANTOVANJE INVESTICIJA U CILJU FINANSIRANJA ODREĐENIH GRAĐEVINSKIH USLUGA OD STRANE BECHTEL ENKA UK LIMITED, KOJI POSLUJE U SRBIJI PREKO BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK BEOGRAD ZA POTREBE PRIVREDNOG DRUŠTVA "KORIDORI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD U VEZI SA IZGRADNJOM INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761 DEONICE POJATE–PRELJINA (MORAVSKI KORIDOR) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE KOJU ZASTUPA VLADA REPUBLIKE SRBIJE, POSTUPAJUĆI PREKO MINISTARSTVA FINANSIJA KAO ZAJMOPRIMCA I J.P. MORGAN AG KAO AGENTOM I JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH KAO PRVOBITNIM MANDATNIM VODEĆIM ARANŽEROM I CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG I SANTANDER BANK N.A. KAO MANDATNIM VODEĆIM ARANŽERIMA I CAIXABANK, S.A. I UBS SWITZERLAND AG KAO VODEĆIM ARANŽERIMA I BANCO SANTANDER, S.A., CAIXABANK, S.A., CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG I UBS SWITZERLAND AG KAO PRVOBITNIM ZAJMODAVCIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU (PROGRAM ZA OTPORNOST NA KLIMATSKE PROMENE I NAVODNJAVANJE U SRBIJI – FAZA II), IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT IZGRADNJE ŠIROKOPOJASNE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE U RURALNIM PREDELIMA 2) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU PROGRAM ČVRSTOG OTPADA U SRBIJI, IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU ZA KREDIT ZA POVLAŠĆENOG KUPCA ZA PROJEKAT IZGRADNJE BRZE SAOBRAĆAJNICE NOVI SAD – RUMA ("FRUŠKOGORSKI KORIDOR") IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA KAO ZAJMOPRIMCA I KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE KAO ZAJMODAVCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OSNIVANJU MEĐUNARODNE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex