Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 9/2021 od 25.05.2021.)


 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice "XII Vojvođanska brigada" u Vršcu za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice "Žarko Zrenjanin" u Vršcu za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice "Paja Jovanović" u Vršcu za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice "Bratstvo jedinstvo" u Vršcu za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice "Drugi oktobar" u Vršcu za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice "Živa Jovanović" u Vršcu........... za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Vatin za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Veliko Središte za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Vlajkovac za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Vojvodinci za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Gudurica za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Zagajica za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Izbište za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Jablanka za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Kuštilj za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Mali Žam za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Malo Središte za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Markovac za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Mesić za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Orešac za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Pavliš za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Parta za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Potporanj za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Ritiševo za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Sočica za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Straža za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Uljma za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine
 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za Savet mesne zajednice Šušara za izbore koji su održani 23. maja 2021. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex