Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 8 od 26.05.2020.)


  • Odluka o izboru programa od javnog interesa u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji Grada Vršca za prvu polovinu 2020. godine
  • Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine Grada Vršca
  • Odluka o određivanju boje glasačkih i kontrolnih listića za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Grada Vršca koji su raspisani za 21. jun 2020. godine
  • Rešenje o određivanju biračkih mesta za izbornu jedinicu grada Vršca za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Grada Vršca raspisanim za 21. jun 2020. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex