Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 8 od 14.06.2018.)


  • ODLUKA O OBAVLJANJU DELATNOSTI ZOOHIGIJENE
  • ODLUKA O PRAVIMA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA VRŠCA
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA VRŠCA ZA 2017. GODINU
  • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOG SISTEMA GRADA VRŠCA
  • PRIVREMENO REŠENJE O ZABRANI SAOBRAĆAJA SVIM VOZILIMA NA DELU ULICE NIKOLE NEŠKOVIĆA U VRŠCU
  • REŠENJE O PROMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex