Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 7 od 28.05.2019.)


  • Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu
  • Plan detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu
  • Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu na životnu sredinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex