Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 6 od 03.05.2018.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE OPERATIVNIH TROŠKOVA NA AGRIKO PIJACI ("Sl. list grada Vršca", br. 6/2018)
  • PRAVILNIK O POSTAVLJANJU LETNJIH BAŠTI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA VRŠCA ("Sl. list grada Vršca", br. 20/2017 i 6/2018)
  • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA VRŠCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Vršca", br. 6/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex