Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 4/2021 od 21.04.2021.)


 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za parcelu 22804 KO Vršac
 • Odluka o uspostavljanju prava službenosti na katastarskoj parceli broj 9965/1 KO Vršac u korist investitora EPS Distribucija Beograd, ogranak Elektrodistribucija Pančevo
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na katastarskoj parceli broj 9964, 9965/1 i 9966 KO Vršac u korist Elektrodistribucija Srbije DOO Beograd, ogranak Elektrodistribucija Pančevo
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti prolaza na delu katastarske parcele broj 6432/1 KO Šušara u korist katastarske parcele broj 6431/7 KO Šušara
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 1 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Paje Jovanović bb pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 2 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Paje Jovanović bb pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 3 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Paje Jovanović bb pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 4 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Paje Jovanović bb pravom otkupa...
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 5 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Paje Jovanović bb pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 6 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Paje Jovanović bb pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 7 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Paje Jovanović bb pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 9 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Paje Jovanović bb pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 10 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Paje Jovanović bb pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 1 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 2 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 3 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 4 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 5 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Donošenje Odluke o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 6 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 7 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 8 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 9 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 10 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 11 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 12 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 13 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 14 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 15 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 16 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 17 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 18 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 19 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Odluka o otuđenju iz javne svojine Grada Vršca stambene jedinice broj 20 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu ulica Užička broj 49 pravom otkupa
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica
 • Rešenje o imenovanju Drugostepene izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta "Sterija" Vršac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta "Sterija" Vršac
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Gradskog muzeja u Vršcu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gradskog muzeja u Vršcu
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta za međunacionalne odnose Grada Vršca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora DOO "Helvecija" Vršac o prodaji nepokretne i pokretne imovine DOO "Helvecija" Vršac privrednom društvu DOO Elektro-centar MR sistem plus Čačak
 • Odluka o prodaji nepokretne i pokretne imovine DOO "Helvecija" Vršac privrednom društvu DOO Elektro-centar MR sistem plus Čačak


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex