Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 4 od 05.04.2018.)


  • PRAVILNIK O PRAVU NA DEČJE AUTO-SEDIŠTE ZA NOVOROĐENO DETE ("Sl. list grada Vršca", br. 4/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex