Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 3 od 17.03.2018.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC NA CENOVNIK ZA UKLANJANJE, PREMEŠTANJE, PRENOS I SMEŠTAJ VOZILA ("Sl. list grada Vršca", br. 3/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex