Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 24 od 27.12.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRŠCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Vršca", br. 24/2017)
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list grada Vršca", br. 14/2016, 10/2017 i 24/2017)
  • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ULICAMA GRADA VRŠCA ZA PERIOD 2017-2021 GODINE ("Sl. list grada Vršca", br. 24/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ("Sl. list grada Vršca", br. 24/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex