Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 2 od 16.03.2018.)


  • REŠENJE O DODELI SREDSTAVA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA NA TERITORIJI GRADA VRŠCA U OBLASTI SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA PRVU POLOVINU 2018. GODINE ("Sl. list grada Vršca", br. 2/2018 i 2/2018 - ispr.)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex